Vereniging van de Bedrijven

VZW als OVERLEGORGAAN

U beslist!

VZW als COMMUNICATOR

U wordt geïnformeerd

VZW met PARKMANAGER als CONTACTPERSOON die ONTZORGT

Voor uw zorgen/problemen en kansen/ideeën

VZW bundelt uw KRACHTEN

U staat sterker als groep