Mobiliteit

De VZW is lid van SPITS, een team van mobiliteitsexperten dat duurzame mobiliteitsoplossingen in de zuidelijke rand van Gent coördineert. SPITS is een initiatief van Stad Gent.

De VZW brengt alle vraagstukken rond mobiliteit samen en werd daarom zelf lid van SPITS, zodat niet elke bedrijf individueel lidmaatschap hoeft aan te vragen bij SPITS.

Een eerste realisatie die reeds werd voltooid door de VZW in samenwerking met SPITS is het aanbieden van een shuttledienst. Het traject Gent Sint-Pieters – Eiland Zwijnaarde – Axxes Business Park en vice versa kan worden afgelegd met de shuttledienst, welke steeds kan gereserveerd worden.

Als lid van de VZW kan je beroep doen op bepaalde voordelen binnen SPITS:

  1. Begeleidingstraject mobiliteit
  2. Communicatie
  3. Ondersteuning mobiliteitsbeleid

Naast deze voordelen is de VZW in samenwerking met SPITS op zoek naar verdere alternatieve mobiliteitsoplossingen. U kan hierover steeds contact opnemen met onze parkmanager.